Onze projecten

Met CarbonCancel kun je netto klimaatneutraal leven door ergens anders emissies te voorkomen of weg te nemen. Jouw lidmaatschap steunt Gold Standard/VN-gecertificeerde projecten, die de samenleving én de planeet koesteren. Zo draag je bij aan innovatie, weerbaarheid en een klimaatneutrale wereld!

Compensatie

Met jouw lidmaatschap ga je klimaatneutraal door elders CO2-uitstoot weg te nemen

Samenleving

We zorgen ervoor dat ieder project kansen creëert voor de mensen in de omgeving

Ontwikkeling

Samen werken we aan innovatieve manieren om energie te gebruiken en op te wekken  

Een greep uit ons portfolio

Gezonde Ecosystemen

Bomen planten en de Grondkwaliteit van boeren verbeteren

Veel stukken land van kleine en arme boeren in India hebben een slechte grond kwaliteit. Ze kunnen zonder externe financiële ondersteuning en technische begeleiding geen bomen planten om de grond kwaliteit van hun land te verbeteren. Met dit project draagt CarbonCancel bij aan de herbebossing in het kader van het Farm Forestry Scheme. Het project omvat 12,437 percelen land van 14,969 hectare die eigendom zijn van 12,002 boeren verdeeld in zeven districten over drie Indiase staten.

Hier kun je meer informatie vinden van de VN over dit project.

Farm Forestry Scheme India Enking klimaatneutraal carbon offset neutral cancel voetafdruk CO2 calculator

Duurzame energie

400mw aan zonne-energie in Bhadla, Rajasthan

CarbonCancel ondersteunt de energietransitie in snel ontwikkelende landen. Het doel van dit project in India, is om stroom op te wekken met behulp van zonne-energie en de opgewekte stroom te verkopen aan het openbare net. Hiermee vervangen we thermische energieopwekking die naar schatting 779.933 ton CO2e per jaar uitstoot. Elk jaar zal er 832.550 MWh elektriciteit verdrongen worden uit de opwekkingsmix van bestaande energiecentrales, die vooral afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Meer info over dit project vind je op de Gold Standard website

Samenleving

Renewable hydropower Voor Sumatra

Dit project is een op het elektriciteitsnet aangesloten waterkrachtcentrale die stroom opwekt zonder dat er een keerdam nodig is. Met behulp van een natuurlijk hoogteverschil wekt het schone energie op voor het eiland Sumatra. Het project genereert elektriciteit uit de Musi-rivier, Zuid-Sumatra, Indonesië en stuurt de opgewekte elektriciteit naar Sumatra Grid, ter vervanging van elektriciteit van op fossiele brandstoffen gebaseerde elektriciteitscentrales die daarop zijn aangesloten. Hierdoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Hier kun je meer informatie vinden van over dit project.

Eerder gesteunde projecten

Samenleving

Chacayes HydroElectric project in Chile

In Chacayes, Chile loopt een rivier door de Chachapoal valley. CarbonCancel steunt de bouw van een 111MW hydro-elektriciteitscentrale in de vallei. Het gebruik van de energie uit de rivier in plaats van fossiele brandstoffen zal een belangrijke impact hebben op het klimaat en de duurzame ontwikkeling van de regio.

Hier kun je meer informatie vinden van de VN over dit project.

Chacayes hydroelectric project chile carbon offset klimaat compensatie koolstof CO2 duurzaam klimaatneutraal carbon cancel
Cecik KHK Danjinghe India wind farm project carbon offset klimaatneutraal carbon cancel koolstof voetafdruk compenseren klimaat klimaatneutraal

Duurzame energie

Windmolenpark in Danjinghe, China

CarbonCancel steunt de duurzame energietransitie in snel-ontwikkelende landen. Dit project zit in Changbei County, Hebei Province van China. Het windmolenpark zal windmolens bouwen die tussen de 750kW-1500kW aan duurzame energie leveren aan het elektriciteitsnet. Alle energie die niet via de windmolens wordt geproduceerd is afkomstig van energiecentrales. 

Hier kun je meer informatie vinden van de VN over dit project.

Alleen de Beste projecten

UNFCCC / Gold standard Gecertificeerd

Al onze projecten voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. We steunen alleen de meest betrouwbare projecten met het Gold Standard certificaat of het Certified Emission Reduction (CER) certificaat van de Verenigde Naties. De Gold Standard is de meest geavanceerde standaard voor klimaatcompensatie projecten, waarbij ieder project gekoppeld wordt aan de Sustainable Development Goals en ook de maatschappelijke impact zwaar meeweegt. Ook bij de projecten met het CER certificaat wordt de klimaat- en ontwikkelingsimpact nauwkeurig bijgehouden door de organisatie van het Kyoto Klimaatverdrag. Het CER-certificaat wordt ondersteund door de VN Climate Change Convention, omdat zij het hoogst mogelijke niveau van toezicht en integriteit hanteert.