Missie

CarbonCancel geeft inzicht in je CO2-uitstoot, stimuleert gedragsverandering en biedt een toegankelijke weg naar een koolstofneutraal bestaan

Jij kunt jouw persoonlijke CO2-uitstoot net zo eenvoudig inzien en veranderen als je banksaldo

Visie

Raúl

van Kleef

Co-founder

Als onze Papa Product zet Raúl niet alleen de puntjes op de i. Sterker nog: hij bedénkt de i. 

Falko

Lavitt

Co-founder

Als onze Web Wizard zorgt Falko ervoor dat CarbonCancel technologie niet te onderscheiden is van magie.

Julian

Swinkels

Co-founder

Als ons Eco Geeko netwerkt Julian met huidige en toekomstige partners, maar ook wel eens met een boom.

Ruben

van de Water

Co-Founder

Als onze Number Cruncher verzekert Ruben dat de CarbonCancel beweging blijft groeien en bloeien. Net als zijn kamerplant.

Nikita

Bharat

Nieuw teamgenoot!

Viraler dan Fauci. Onze Social Butterfly, Niki houdt contact met al onze volgers, online én offline.

Pieter

Jacobs

Nieuw teamgenoot!

Als onze Radical Researcher vindt Pieter het bos tussen de bomen.

Samen zetten we de eerste stap zonder voetafdruk

CarbonCancel is een initiatief van 4 jonge ondernemers met een passie voor de grote maatschappelijke problemen van onze generatie. Net als jij zijn wij op zoek naar manieren waarop we een verschil kunnen maken.

We zien veel mensen om ons heen die om het klimaat geven en de onweerstaanbare drang voelen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties. Ook zien we dat het niet altijd makkelijk is om de eerste stap te zetten naar een betere wereld. Je kunt niet zo maar je huis klimaatneutraal maken of volledig klimaatvriendelijk consumeren. Maar dat betekent niet dat we bij de pakken neer gaan zitten.

Via CarbonCancel willen we iedereen de kans geven om klimaatneutraal te leven. Dit doen we door duidelijkheid te scheppen over de emissies die we allemaal creëren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek geven we tips hoe je jouw uitstoot zo efficiënt mogelijk kunt verlagen. Uiteindelijk compenseren we de CO2-emissies die overblijven, zodat je binnen een paar minuten de klimaatimpact van je hele leven kunt cancelen.

Op deze manier hopen we mensen grip te geven op hun verhouding met het klimaat en maken we het makkelijker om de verantwoordelijkheid te nemen over je uitstoot. Een individuele schone lei, zodat we ons helemaal in kunnen zetten voor gezamenlijke oplossingen.

Samen zetten we de eerste stap zonder voetafdruk.

Wij
werken
samen met

Leef jij al klimaat-neutraal?

Iedereen stoot CO2 uit. Met iedere ademhaling zet je zuurstof om tot koolstofdioxide. Maar ook levenskeuzes zoals je dieet of vakanties zorgen voor veel broeikasgassen. 

Een te hoge uitstoot zal catastrofale gevolgen hebben. De klimaatverandering en zeespiegelstijging brengen ook Nederland in gevaar.

Samen houden we de voeten droog

We spelen allemaal een rol in het gevecht tegen klimaatverandering.
In Nederland stoten we jaarlijks gemiddeld 12,0 ton aan broeikasgassen uit per persoon. Om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden te beperken, moeten we vóór 2050 allemaal onze voetafdruk verlagen tot 2,1 ton. Zo voorkomen we straks natte sokken.

Neem jij ook je verantwoordelijkheid?