checkout5

Cancel your carbon

Voor slechts €17 per maand neutraliseer jij je gehele CO2-uitstoot!

1

Bereken in 5 minuten jouw uitstoot

verlaag samen met ons je emissies

2

3


compenseer maandelijks de rest

Word nu lid van carbonCancel

Voor minder dan je telefoonabonnement compenseer jij maandelijks je gehele uitstoot!

Als lid steun je VN-gecertificeerde projecten die elders emissies voorkomen of wegnemen én duurzame maatschappelijke groei stimuleren. Bovendien krijg je toegang tot extra inzichten in jouw uitstoot.

 Voor de zekerheid compenseren we meer dan 150% van jouw berekende emissies. Zo leef je écht CO2-neutraal.

Ik ga koolstof-neutraal


word lid

Geen creditcard? Klik hier voor IDEAL

En red samen met ons de planeet

Klimaatverandering raakt iedereen. 

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden te beperken, moeten we vóór 2050 allemaal onze voetafdruk verlagen tot 2,1 ton.

Met een lidmaatschap neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen uitstoot en draag je bij aan innovatie, weerbaarheid en een klimaatneutrale wereld!

Icons

Zet jij ook je eerste stap
zonder voetafdruk?

Pushpendra Maheshwari carbon offset climate neutral project solar carbon cancel credit voetafdruk klimaatneutraal footprint CO2 calculator
Eurus Wind Farm project carbon cancel carboncancel climate neutral offset klimaat klimaatneutraal voetafdruk footprint renewable energy calculator compenseren compensate offset
Chacayes hydroelectric hydroenergie koolstofcompensatie carbon compensatie Chile voetafdruk footprint
Cookstove fornuis fornuizen carbon offset koolstofcompensatie voetafdruk malawi project voetafdruk footprint

UNFCCC Gecertificeerd

Al onze koolstofcompensatie projecten hebben het Clean Development Mechanism certificaat van de Verenigde Naties. Dit betekent dat je betrouwbare projecten steunt, waarvan de klimaat- en ontwikkelingsimpact nauwkeurig wordt bijgehouden door de organisatie van het Kyoto Klimaatverdrag.

Klik hier voor meer informatie over ons projectenportfolio!

Wat onze leden zeggen

“Door CarbonCancel is mijn klimaatimpact eindelijk duidelijk en behapbaar.”

lees meer

“Ik wist altijd wel dat ik via mijn levensstijl bijdroeg aan de verandering van het klimaat, maar tot nu toe was dat een abstract en vaag begrip.

Via CarbonCancel krijg ik duidelijkheid over hoe mijn leven het klimaat aantast, en wat ik daar precies aan kan doen.”

Niki
56, amsterdam


“Ik ben CarbonCancel zo dankbaar dat ik op een gemakkelijke, bedachtzame en betaalbare manier de uitstoot van mijn hele leven kan compenseren.”

lees meer

“Het brengt een zekere gemoedsrust en vreugde om te weten dat mijn mijn netto bijdrage aan de klimaatcrisis tot nul is teruggebracht, en dat ik in ieder geval de verantwoordelijkheid heb genomen over mijn gedeelte van het probleem.

Ik merk ook dat ik nóg gemotiveerder ben om proactief stappen te zetten en zo duurzaam mogelijk te leven, omdat ik weet dat iedere stap bijdraagt aan een groeiende negatieve voetafdruk – Mijn nederige bijdrage aan een versnelling van de grote collectieve transitie van de mensheid nodig heeft, zodat we in harmonie met de natuur kunnen samenleven.”

Jeremy
26, Washington DC


“CarbonCancel is een geweldig initiatief met een gebruiksvriendelijke interface, waarmee ik eenvoudig mijn voetafdruk kon inzien. ”

lees meer

“Ze maken duidelijk wat mijn huidige impact op de planeet is en geven me uitvoerbare tips. Zo heb ik mijn voetafdruk verlaagd én gecompenseerd via projecten die gemeenschappen over de hele wereld steunen!”

Nick
24, VancouverZet nu je eerste stap zonder voetafdruk

Veelgestelde vragen

Wat is CarbonCancel?

Met CarbonCancel kun je eenvoudig je eigen CO2-uitstoot achterhalen, verlagen én binnen een paar klikken volledig compenseren.

Wij bieden mensen inzicht in hun uitstoot via onze CarbonCalculator – een algoritme dat je helpt om de klimaatconsequenties van je gedrag te meten. Zodra je inzicht hebt in je emissies, ben je beter in staat om er iets aan te doen! Gebaseerd op jouw levensstijl, geven we je tips om je emissies zo efficiënt mogelijk te verminderen.

Mocht je niet in staat zijn om je uitstoot helemaal te reduceren, dan kun je via onze VN-gecertificeerde koolstofcomensatie projecten je CO2-uitstoot volledig compenseren. Zo leef je klimaatneutraal voor minder dan een Swapfiets!

Wat is koolstofcompensatie en hoe werkt het?

Koolstofcompensatie betekent dat je ergens anders de emissie van broeikasgassen verlaagt of wegneemt, om jouw uitstoot te neutraliseren. Het simpelste voorbeeld is het planten van een boom, maar er zijn efficiëntere manieren om je uitstoot te compenseren. We investeren bijvoorbeeld ook in duurzame energie, of vervangen vervuilende fornuizen met duurzame elektrische varianten. 

Eerst berekenen we je uitstoot op basis van jouw levensstijl (je woning, consumptiepatroon en vervoer). Vervolgens kun je lid worden van CarbonCancel, en met een maandelijkse bijdrage je uitstoot volledig compenseren via ons projectenportfolio

Bij ieder project gaan we zorgvuldig na hoeveel uitstoot het wegneemt. Dit meten we in tonnen COe-equivalenten (CO2e), zodat alle broeikasgassen worden meegewogen. Bovendien heeft ieder project het Clean Development Mechanism keurmerk van de VN. Dat betekent dat je naast je koolstofcompensatie ook de lokale samenleving steunt.

Bereken nu je eigen uitstoot via onze CarbonCalculator, en kom er achter hoe jij klimaatneutraal kunt leven!

Waar gaat mijn geld precies heen?

Afhankelijk van hoeveel je CO2e je uitstoot, kom je na de CarbonCalculator in een van de 5 compensatie pakketten terecht. De opties zijn om: 5, 8, 11, 14 of 17 euro per maand te betalen om je voetafdruk volledig te compenseren.

Verreweg het grootste gedeelte hiervan investeren we in ons projectenportfolio. Daarmee steun je VN-gecertificeerde koolstofcompensatie projecten die ook nog eens de lokale samenleving een boost geven. Daarnaast gebruiken we een klein deel van je bijdrage om onze operationele kosten te dekken, en om met CarbonCancel zo veel mogelijk mensen te bereiken. Alles gaat dus richting onze visie: een klimaatneutrale wereld.

Wij keren onszelf geen winst uit: we gebruiken alles voor koolstofcompensatie en groei. Omdat we nog een kleine start-up zijn, betalen we in 2020 ook geen salarissen. Mocht CarbonCancel met jouw hulp dit jaar keihard groeien, is er een kans dat we in 2021 full-time betaalde mensen zullen aannemen.

Hoe wordt mijn uitstoot berekend?

Onze CarbonCalculator berekent jouw uitstoot door je levensstijl te koppelen aan de CO2 die daarbij vrijkomt.

Verreweg de meeste uitstoot komt door je woning, consumptiepatroon en vervoer. Na enkele vragen over die onderwerpen, hebben we al genoeg informatie om je uitstoot in te schatten. 

De CarbonCalculator gebruikt data van verschillende bronnen om tot een zo nauwkeurig mogelijke voetafdruk te komen. Onze berekeningen zijn altijd gebaseerd op wetenschappelijke data en officiële gemiddelden, bijvoorbeeld van het CBS. We gebruiken de meest recente emissiefactoren en waar mogelijk gaan we uit van bronnen die zich speciaal op Nederland richten.

Zo kun je jouw carbon zo effectief mogelijk cancellen!

Wat gebeurt er als ik maandelijks compenseer?

Met een maandelijkse compensatie weet je zeker dat je CO2-neutraal leeft.

Allereerst cancellen we meer dan anderhalf keer jouw uitstoot via ons portfolio van projecten met het Clean Development Mechanism keurmerk. Dit zijn VN-gecertificeerde projecten die monitoren of het precieze aantal ton CO2e dat je uitstoot ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd. Ze nemen niet alleen de uitstoot weg, maar hebben ook een positieve impact op de maatschappelijke omgeving. Je helpt bijvoorbeeld gezinnen in ontwikkelingslanden om duurzamer te koken met een elektrisch fornuis in plaats van hout of kool.

Ook krijg je toegang tot je eigen ledenportaal met meer informatie over jouw uitstoot, de CarbonCancel projecten en tips om je voetafdruk verder te verlagen.
Enkele keren per jaar sturen we je een email over de voortgang van de projecten die je steunt, en met het de laatste tips en CarbonCancel ontwikkelingen.

Is koolstofcompensatie de oplossing?

Om de klimaatcrisis effectief te bestrijden, kun je natuurlijk het beste zo min mogelijk broeikasgassen uitstoten. Ook geloven wij dat de hele samenleving drastisch moet veranderen. Daarom geven wij je eerst tips om je eigen uitstoot te verminderen en zetten wij ons als organisatie in voor een systematische verandering van de maatschappij.

Helaas zijn er vaak een aantal aspecten in je leven moeilijk te veranderen. Zo hangt je uitstoot bijvoorbeeld voor een groot deel af van zaken zoals je woning. Niet iedereen kan zo maar verhuizen of aanpassingen maken aan zijn woning. Het kan dus lastig zijn om dit deel van je uitstoot te verminderen.

Als er aspecten zijn die je niet meteen kunt verminderen, dan is koolstofcompensatie het beste alternatief om er zeker van te zijn dat je netto klimaatimpact neutraal is. 

Zonder voetafdruk sta je klaar voor je volgende stap om de planeet te redden!

Is het niet een soort klimaat-aflaat?

Nee, ieder beetje helpt en koolstofcompensatie is één van de meest effectieve manieren om je klimaatimpact te verbeteren. Bovendien sluit het andere initiatieven niet uit! Samen proberen we ÉN ons gedrag aan te passen, ÉN te compenseren wat we niet meteen kunnen reduceren.

Als inwoners van een ontwikkeld land hebben we alleen al door ons huis al een grote klimaatimpact. Om hier verandering in te brengen, moeten we zowel ons gedrag veranderen, als investeren in een betere toekomst. Koolstofcompensatie gaat dus om het nemen van je verantwoordelijkheid, als onderdeel van bredere individuele en collectieve inspanningen om de planeet te redden!

Samen zetten we de eerste stap zonder voetafdruk.

Is carbon cancel een bedrijf?

Ja. Als bedrijf denken we dat CarbonCancel het grootste verschil kan maken in het gevecht tegen klimaatverandering. 

We keren geen winsten uit, en herinvesteren alle opbrengsten om onze visie van een klimaatneutrale wereld te bereiken. Dit betekent dat we een klein gedeelte van de opbrengsten gebruiken we om bijvoorbeeld deze mooie website draaiende te houden en te verbeteren, en om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

We willen CarbonCancel laten groeien, zodat uiteindelijk heel Nederland klimaatneutraal kan leven.

Wat is een ton CO2(e) eigenlijk?

We meten je uitstoot in CO2 equivalenten (CO2e). In deze eenheid worden naast CO2 ook de andere broeikasgassen zoals methaan, lachgas en ozon meegerekend. Omdat we jaarlijks zo veel CO2e uitstoten, meten we dit in tonnen.

Om wat meer inzicht te geven in wat 1 ton CO2e nou eigenlijk inhoudt, kun je het vergelijken met het volgende:

– 6000 kilometer rijden in een dieselauto

– 1,5 jaar ademhalen

– 5 keer op en neer vliegen van Amsterdam naar Londen

Met ongeveer 5 ton CO2e kun je een hele luchtballon vullen!

Dit is wat er nodig is om 1 ton CO2e te compenseren:

– 50 bomen 1 jaar lang laten groeien

– een 2.3MW windmolen 2,5 uur lang laten draaien

Gelukkig regelen wij dit allemaal voor je. Doe nu de CarbonCalculator en zet je eerste stap zonder voetafdruk!


Zet nu je eerste stap zonder voetafdruk